Uit de MUI-2! Wiep van Bunge

nummer 2 vd 3 vandaag, zondag 10 april

photos/uit-de-mui.png
photos/1643106757_cultuur-concreet.png
photos/wiep-van-bunge.jpg


Uit de mui!


Soms lijkt het leven een oefening “uit de mui zwemmen”. De mui ≈ leven-metafoor werkt in crisistijden wel: het gaat om de worsteling tussen krachten en tegenkrachten op de onderstroom. Een echte mui is een geul die loodrecht op het strand staat waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Juist tussen die twee zandbanken is de stroming het hardst, omdat het water in zo’n mui terug de zee in wil. Op het eerste gezicht dus rustig water, maar een verraderlijke onderstroom die een mens met zeker 15 kilometer per uur de zee in kan trekken. Beter om er niet tegenin zwemmen. Kijk een mui kan 200 meter lang zijn en wel 15 meter breed, dat eruit zwemmen kan dus wel een poosje duren! Zelfs een Olympisch zwemmer die een snelheid van bijna 5 kilometer per uur weet te produceren kan niet tegen de harde stroom op zwemmen. De enige remedie is je laten meevoeren en bij minder krachtige stroming schuin uit de mui weg zwemmen om vervolgens met een boog terug naar het strand gaan.


Voor het programma van de Rotterdamse Salon draait het in deze hectische coronatijden om de vergelijking met de beweging ‘uit de mui’: welke thema’s leven er op de onderstroom, hoe ervaren we dwang, (tegen)krachten, worsteling en voor welke zwemrichting kiezen we nu zonder kopje onder te gaan? M.a.w: risico’s: je moet ernaar kijken of je het leuk vindt of niet, zo niet, dan kom je in de maalstroom terecht.


Uit de Mui 1 / zondag 13/3/22: lezing 1 = Peterjan van der Burgh + lezing 2 = Ingrid Robeyns + lezing 3 = Derk LoorbachUit de Mui 2/ zondag 10/4/22: lezing 1 = Jacco van Uden + lezing 2 = Wiep van de Bunge + lezing 3 = Frank Schaper

12.15 uur Professor Wiep van Bunge / Erasmus Universiteit Rotterdam. De Verlichting heeft onder filosofen lang een slechte pers gehad, maar het tij lijkt te keren. In zijn commentaar op de Coronacrisis grijpt Wiep van Bunge terug op de 17e eeuw: we kunnen nog steeds leren van de periode van de Verlichting, toen rationaliteit nog werd gekoesterd en aan vrijheid een invulling werd gegeven die superieur is aan wat daar nu wel onder wordt verstaan. De overmatige aandacht in de media voor critici van grootschalige vaccinatie zou gemakkelijk aan het zicht kunnen onttrekken dat de wetenschap een nog grotere catastrofe voorkomen heeft en bovendien hoe bereid de meeste mensen bleken de aanwijzingen van de overheid op te volgen, ook toen Nederland op slot ging. Daarmee lieten zij zien een rijker besef van vrijheid te koesteren dan de zogenaamde 'vrijheidsstrijders'.


Volledige tekst uit de Mui en sprekers.

PROGRAMMA

ZONDAG 10 APRIL € 10,00

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet!


12.00 binnenloop voor debat 2 met Wiep van Bunge

12.15 debat 2 met Wiep van Bunge, hij start 30 minuten kick off

13.45 einde debat 2 Wiep van Bunge

14.15 nazit einde

14.30 inloop voor 3e spreker

Om 15 uur spreekt Frank Schaper.


Degene die een all-in package deal wil voor een van de zondagen - dwz 3 lezingen voor 25 euro met kleine versnaperingen tussendoor - boek 3 maal en stuur een tikkie van 5 euro naar 06-53276450. Na checken stuur ik het kortingsbedrag terug.